Är du på jakt efter ett nytt jobb? Sitter du kanske hemma och funderar på vad du vill jobba med och vad du ska utbilda dig till i så fall? Om du är intresserad av natur, blommor, odling, växter och praktiska arbeten kan någon av alla utbildningar för trädgårdsmästare som finns idag vara ett intressant alternativ för dig. Här kan du lära dig mer om vilka olika sorters utbildningar som finns inom det området och på vilka sätt de skiljer sig från varandra med mera.

Vad innebär det att arbeta som trädgårdsmästare?

Innan du börjar söka dig fram till rätt utbildning för ditt framtida yrke är det såklart bra att veta vad det kan innebära att arbeta som trädgårdsmästare. Generellt sett handlar det om att arbeta med växter och odling, men det finns också olika ingångar till yrket. Du kan till exempel komma att arbeta med att planera och uppföra mindre gröna områden och rabatter i städer eller i större parker i städer.

Andra områden som är i behov av trädgårdsmästare är till exempel stora naturreservat, kyrkogårdar och rehabträdgårdar. Vidare kan du ha olika roller, exempelvis planera trädgårdar och grönområden, leda arbetet med utförandet av grönområdet eller arbeta mer praktiskt med att plantera och sköta om grönområdet i fråga. Vilket område du arbetar med beror på dina preferenser, men också inriktning och hur kvalificerad du är genom exempelvis utbildning och erfarenhet med mera.

Det finns olika utbildningar för trädgårdsmästare

Vilka utbildningar finns?

Det finns olika sorters utbildningar för trädgårdsmästare med lite olika inriktningar och längd med mera. På Hermods yrkeshögskola i Stockholm kan du utbilda dig till arbetsledare inom park och utemiljö. Liknande utbildning finns också som distans på YrkesAkadmin. På Vuxenutbildningen i Göteborg kan du läsa olika utbildningar med fokus på odling, skötsel och trädgård. Det finns också lite kortare kurser inom området på en rad ställen i Sverige.

En variant av trädgårdsmästare kallas för trädgårdsarkitekt. Precis som inom andra former av arkitektur handlar sådana utbildningar främst om planering och ritning av grönområden. Du kan hitta sådana kurser och utbildningar på exempelvis Trädgårdsakademin, Sommenbygdens Folkhögskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Som du märker har du alltså en mängd olika utbildningar med olika längd att välja mellan om du vill arbeta med växter, odling och trädgård. Hitta därför ett alternativ som passar dina intressen och preferenser bäst!

Utveckla dina gröna fingrar

Att arbeta som trädgårdsmästare kan innebära en rad olika saker beroende på vilken inriktning du är intresserad av. Gemensamt för alla är dock såklart att de har med grönområden, odling, växer och blommor att göra. Det finns idag en rad olika utbildningar för trädgårdsmästare på vuxenutbildningar, högskolor och universitet. De skiljer sig i längd och fokusområde. Vissa av dem är också distansbaserade för dig som föredrar det. Är du intresserad av grönska och har du gröna fingrar? Då kan dessa vara något för dig!